Wat ontzettend leuk dat u ons gevonden heeft! We wensen u veel plezier met deze digitale rondleiding......wilt u de Tichelaar graag van binnen komen bekijken dan is een afspraak snel gemaakt!

“ieder kind als stralend middelpunt…..!!!”

De Tichelaar is een Integraal (Jenaplan) Kind Centrum. We bieden kinderen van nul tot dertien jaar een plaats waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontdekken. Binnen een op ieder kind afgestemd pedagogisch leerklimaat met gedreven professionals gaan bij ons spelen en leren hand in hand.
 

Een eerste kennismaking

Ieder kind is uniek. Daar is gelukkig vrijwel elke school in Nederland van doordrongen. Wij zien het eigene van het kind als belangrijk vertrek- en uitgangspunt. Naast de diverse leerstof die wij kinderen bieden, gebruiken wij ook diverse samenwerkingsvormen. Kinderen werken dan in groepjes, samengesteld op basis van eenzelfde niveau, waarbij de winst ligt in het kunnen overleggen en zo tot oplossingen komen. Maar evenzo vaak werken kinderen ook heel zelfstandig of  van een verschillend niveau samen, waarbij diverse doelen nagestreefd worden.
 

Wereldoriëntatie als hart van ons onderwijs

Binnen het vormingsgebied wereldoriëntatie leren de kinderen de wereld om zich heen te begrijpen en er mee om te gaan, zich erin staande te houden. Wij leren ze dit door deze wereld in te gaan (excursies, veldwerk), maar ook door deze wereld de school in te halen. Vaak in de vorm van een project leert een kind door te onderzoeken en te ondervragen hoe groot die wereld eigenlijk is. We willen daarbij nastreven dat kinderen zich verwonderen en een mening vormen over de wereld om zich heen.
 

Het onderwijs middels een vast ritme

Het rooster dat wij hanteren is strak omlijnd en voor kinderen herkenbaar en duidelijk. Door de hele school wordt in eenzelfde ritme van gesprek, werk, spel en viering gewerkt. Deze vaste vorm biedt kinderen veel structuur en geeft kinderen een vertrouwd en veilig gevoel.

Affiche inloopochtend

Beheerder loginWachtwoord vergeten?