Raad van Toezicht

Ons onderwijs valt sinds 1998 onder het overkoepelende bestuur van Stichting ATOS (Algemeen Toegankelijk Onderwijs 3-Stromenland).
Deze stichting vormt de Raad van Toezicht van IKC de Tichelaar en dus het bevoegd gezag van het onderwijs. De Raad van Toezicht wordt gevormd door een groep deskundige ouders van de ATOS scholen en wordt geleid door een bovenschoolse manager.

Naast de kwaliteitsborging van het onderwijs binnen de scholen houdt het bestuur zich bezig met diverse aandachtsgebieden binnen het onderwijs zoals:  

De andere scholen binnen de stichting zijn: