Ouderpartnerschap

Op IKC De Tichelaar vinden we de samenwerking en betrokkenheid van ouders heel belangrijk. We geven hier op een geheel eigentijdse wijze vorm aan zoals beschreven in onze uitgangspunten die u hier kunt lezen.
Deze uitgangspunten zijn geheel tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen ouders en medewerkers van ons IKC.

Verder ontvangt iedere ouder een inlog op het zogenaamde ouderportaal. Het ouderportaal is een digitale toegang tot de basisgegevens van uw kind(eren) en geeft toegang tot de contactgegevens van de kinderen in zijn of haar stamgroep. Daarnaast laat het ouderportaal ook zien wat de laatste toetsgegevens zijn van CITO. Deze wordt aangegeven middels een cijfer en een kleur. Om te weten hoe u deze moet waarderen hebben we hier een korte toelichting.