School- en opvangtijden

We werken met een continurooster en het 5 gelijke dagen model op IKC De Tichelaar. Daarbij gelden de volgende schooltijden voor alle kinderen:


Opvang

De kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang zijn 52 weken per jaar open van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de nationale feestdagen.