Wat is Jenaplan?

Binnen ons Integraal Kind Centrum verzorgen wij openbaar Jenaplanonderwijs. Onze school is lid van de Nederlandse Jenaplan Vereniging, (NJPV). In ons onderwijs willen wij ieder kind volledig tot zijn recht laten komen. Grondlegger Peter Petersen startte in de jaren ’20 van de vorige eeuw een experiment waarbij hij kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in een groep plaatste, zodat ze van elkaar konden leren.

De 4 pijlers van het onderwijs zijn: Werk, Gesprek, Spel en Viering. In 1962 werd in Nederland de eerste Jenaplanschool geopend en Inmiddels zijn er vele scholen in Nederland, die gekozen hebben voor dit vernieuwende onderwijs.
 

Verschillen tussen kinderen als uitgangspunt

Ieder kind is uniek. Daar is gelukkig vrijwel elke school in Nederland van doordrongen. In ons Jenaplan onderwijs
erkennen we deze verschillen altijd al. Daar waar veel scholen enkel omgaan met verschillen, zien wij het eigene
van het kind als uitgangspunt. Wij zetten de verschillen tussen kinderen in, om ons onderwijs te verrijken.
Naast de gedifferentieerde leerstof die wij kinderen kunnen bieden, gebruiken wij ook diverse samenwerkingsvormen. Kinderen werken vaak in groepjes, samengesteld op basis van eenzelfde niveau, waarbij de winst ligt in het kunnen overleggen en zo tot oplossingen komen. Maar evenzo vaak werken kinderen van een verschillend niveau samen, waarbij diverse doelen nagestreefd worden.
 

Wereldoriëntatie als hart van ons onderwijs

Binnen het vormingsgebied wereldoriëntatie leren de kinderen de wereld om zich heen te begrijpen en er mee
om te gaan, zich erin staande te houden. Wij leren ze dit door deze wereld in te gaan (excursies, veldwerk), maar ook door deze wereld de school in te halen. Vaak in de vorm van een project leert een kind door te onderzoeken en te ondervragen hoe groot die wereld eigenlijk is. We willen daarbij nastreven dat kinderen zich verwonderen en een mening vormen over de wereld om zich heen.
 

Het onderwijs middels een vast ritme

Het rooster dat wij hanteren is strak omlijnd en voor kinderen herkenbaar en duidelijk. Door de hele school wordt in eenzelfde ritme van gesprek, werk, spel en viering gewerkt. Deze vaste vorm biedt kinderen veel structuur en geeft kinderen een vertrouwd en veilig gevoel. Uiteraard verschuiven daarbij steeds meer de verhoudingen: in een midden- of bovenbouw groep, maar zeer zeker ook vanaf groep 2 en 3 vindt meer directe kennisoverdracht plaats dan in groep 1. Andersom is er in de onderbouw weer meer ruimte voor spel. In ons rooster, het zogeheten ritmisch weekplan, vinden werk, gesprek, spel en viering dus afwisselend plaats.