Groep 1-2

In alle groepen willen we dat de kinderen op de eerste plaats goed in hun vel zitten.
Daarom besteden we veel aandacht aan:  

Gesprek

De ouders brengen hun kind in het lokaal en de dag begint met een kring. Er wordt dan gesproken over wat op dat moment leeft en er zijn ook specifieke kringen, zoals de dagboekkring, vertellen in de kleine kring, leeskring, muziekkring en aan het einde van een blokuur wordt er afgesloten met een evaluatiekring.Groep 1 en 2 hebben ook wekelijks een letterkring en een voorbereidende rekenkring.
 

Werk

We werken rondom thema’s, die te maken hebben met de werkelijkheid (zoals de brandweer, het strand), verbeelding (zoals verhalen en sprookjes) en natuur (seizoenen en dieren). Twee keer per jaar werkt de hele school aan hetzelfde thema. Deze thema’s behandelen we aan de hand van de SLO mappen en komen om de 3 jaar terug. De activiteiten die aansluiten bij het thema leveren een bijdrage aan de ontwikkelings- en leerprocessen die noodzakelijk zijn voor de verdere ontwikkeling van het kind.
In de groep zijn de kinderen bezig met de volgende activiteiten (aangepast aan het thema).
In groep 1 en 2 worden de volgende methodes gevolgd of als bronnenboek gebruikt  

Wereldoriëntatie

In ons onderwijs werken we aan de hand van thema’s, we proberen het thema in zoveel mogelijk vakgebieden terug te laten komen. Bij groep 1, 2 wordt vrijwel alles aan het thema aangepast.
 

Technisch lezen

Als leesmethode hebben we gekozen voor “de Leeslijn”. Deze methode gaat er net als wij van uit dat er een groot verschil is tussen kinderen. Sommige kinderen hebben niet zo veel instructie nodig en kunnen zelfs in een enkel geval al aardig lezen als ze in groep 3 komen. Deze kinderen volgen een meer individuele en zelfstandige manier om tot een goede
en snelle manier van technisch lezen te komen. Andere kinderen hebben meer steun van de leerkracht nodig.
Deze kinderen worden door de stamgroep leerkracht intensief geholpen bij het opdoen van met name letter- en woordkennis. Door middel van tutorlezen of duolezen kunnen kinderen met een verschillend leesniveau elkaar stimuleren
om verder te komen in het leesproces.


Computergebruik

Dit wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in alle vakgebieden. Iedere groep heeft eigen computers tot zijn beschikking. Ook zijn er diverse werkplekken in de school waar kinderen op computers kunnen werken.
 

Viering

In de onderbouw worden verjaardagen uitgebreid gevierd. Ouders, broertjes en zusjes zijn hierbij van harte welkom. Om de week is er een weekopening voor de hele school. Deze viering wordt verzorgd door een leerkracht. Vaak sluit de opening aan bij de actualiteit en het thema waaraan gewerkt wordt. Ook om de week houden we een door een leerkracht verzorgde weeksluiting voor de hele school. Hierin laten kinderen zien waarmee ze bezig zijn. (De) Ouders zijn hierbij welkom. Verder zijn er natuurlijk de jaarlijks terugkerende feesten als Sint, Kerst, Pasen en Carnaval. Deze feesten worden in de bouwen uitgebreid voorbereid en daarna met de hele school gevierd.
 

Spel, bewegingsonderwijs en buitenspel:

De kinderen van groep 1 en 2 gymmen/ bewegen dagelijks, buiten op de speelplaats, of in onze eigen speelzaal op school of één keer per week in een externe sportzaal.