Openbare Jenaplan Basisschool De Tichelaar
Nieuwsbrief

                                                                  week 06 schooljaar 2012-2013
                             
Parkeren achter de school
Regelmatig komt het voor dat er teveel auto’s achter de school geparkeerd worden tijdens de spitsmomenten. Gevolg is dat er gevaarlijke situaties ontstaan omdat het er echt te druk is. Graag willen we vragen om uw auto zo nodig even te parkeren op het parkeer-terrein bij de kerk. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Oude Tichelaar naambord
Tijdens het opruimen van de zolder hebben we het eerste naambord gevonden van de Tichelaar uit 1982. We hebben dit naambord weer een mooie plaats gegeven bij de achteringang van onze school.

TV Lingewaard
Afgelopen dinsdag heeft TV Lingewaard op school gefilmd in het kader van de CITO eindtoets die deze week wordt afgenomen bij alle groep 8 kinderen. Het hele weekend is dit fragment te zien op TV Lingewaard.

Op zoek naar stratenmaker
In het kader van ons kunstwerk in wording voor onze jarige school zijn we op zoek naar een ouder/verzorger die ons graag wil helpen later dit jaar om een gedeelte rondom het kunstwerk te bestraten met speciaal ontworpen tegels/stenen. Wij hopen van harte dat er ergens een handige vader (of moeder) is bij ons op school die ons daarbij kan helpen. Aanmelden hiervoor kunt u bij Sven Schwartau. Alvast bedankt!

Donateurs gezocht
Zoals u al heeft gezien in uw mailbox hebben we een oproep aan u gedaan om mee te helpen het laatste gedeelte van ons kunstwerk te financieren. U kunt zich daarvoor aanmelden als donateur. We hopen
dat we hiermee voldoende geld kunnen inzamelen om het permanente
kunstwerk voor onze jarige school te realiseren.

Streetsoccer
Zoals bekend, is ons team de Tichelstars dit jaar opnieuw kampioen geworden tijdens het Streetsoccer toernooi voor basisscholen op het OBC in Bemmel. Op de website www.obc-bemmel.nl onder het kopje LAATSTE NIEUWS staat een erg mooi filmpje van dit leuke en sportieve toernooi.

Facebook
Blijft u ons geregeld bezoeken op onze mooie en altijd actuele FB pagina? We zijn te vinden onder Jenaplan basisschool de Tichelaar

Tevredenheidsonderzoek
Deze week is het startsein gegeven voor het tevredenheidsonderzoek onder ouders, kinderen van groep 6,7 en 8 en medewerk(st)ers van onze school. Dit onderzoek is onderdeel van ons kwaliteitsbeleid en geeft ons belangrijke informatie over hoe onze school ervaren wordt. We hopen natuurlijk dat iedereen de moeite neemt om deze vragenlijst in te vullen. Over de uitkomst van het grootschalige onderzoek zullen we natuurlijk later dit jaar uitvoerig berichten. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Klassenavond
De klassenavond van de bovenbouw is verzet van 22 maart naar 15 maart.

Voorleeswedstrijd
Op maandag 18 februari gaat Isabel Bandsma meedoen aan de regionale voorleeswedstrijd.
Heel veel succes gewenst!

Belangrijke data
Vrijdag 8 februari         - Carnavalsviering en continurooster, groep 1 t/m 4 tot 12.15 uur,groep 5 t/m 8 tot
                                        14.00 uur
11 t/m 15 februari        - krokusvakantie

Schuttelingenbal
Vrijdag 8 februari is van 19.00 tot 22.00 uur het Schuttelingebal met een leuke disco en een hapje.
Van ouders wordt verwacht dat ze de kinderen brengen en weer ophalen.

Vlechten met wilgentenen voor kinderen in de Veldschuur
Op vrijdag 15 februari a.s. worden er wilgentenen-vlechtworkshops gegeven voor alle Lingewaardse basisschool kinderen van groep 6 t/m 8. Meester Johan van Deelen zal met de kinderen een vogelvoersilo vlechten die daarna mee naar huis genomen mag worden.

Plaats : de Veldschuur van Lingewaard Sportlaan 1M te Bemmel.
Er zijn twee workshops: van 9:30 - 12.00 uur en van 14:00 - 16.30 uur.
De kosten zijn € 7,50 per kind inclusief materiaal en een frisdrankje.

Namens team, OR en MR:
Sven Schwartau 
Tot na de vakantie!     Alaaaaaf

 

|  OBS De Tichelaar  |  Nijmeegsestraat 1  |  6691 CJ Gendt  |  directie@detichelaar.nl  |