Openbare Jenaplan Basisschool De Tichelaar
Nieuwsbrief

                                                                  week 09 schooljaar 2012-2013
                             
Uitkomst ouderraadpleging nieuwe schooltijden
Na een uitvoerige ouderraadpleging vanuit de medezeggenschapsraad en de daaropvolgende enquête is nadrukkelijk naar voren gekomen dat de voorkeur van ouders is dat we vanaf komend schooljaar starten met
de invoering van het continurooster. Het deelname percentage was 92,19%. Hiervan is 82,3% voor het continurooster, 5,47% heeft liever het gelijke schooltijdenrooster en 4,69% heeft geen voorkeur.
Daarmee is duidelijk dat we vanaf het nieuwe schooljaar van start zullen gaan met het continurooster
zoals dat bekend gemaakt is.

Binnenkort zal de medezeggenschapsraad via de nieuwsbrieven van de scholen een antwoord geven op de gestelde vragen en opmerkingen zoals die bij hen zijn binnengekomen via de raadpleging.

Welkom
Floor en Roos Keijser, Nick Kruip en Jip Janssen zijn nu 4 jaar en zijn dus van harte welkom op de Tichelaar.
Floor, Nick en Jip zitten in de stam-groep Teigetje en Roos in de stam-groep Winnie de Poeh. Wij wensen hen
veel speel- en leerplezier op de Tichelaar.

Speelhuis plaatsen op onze speelplaats
Zaterdagmiddag is het zover! We willen dan ons nieuwe speelhuis plaatsen op ons speelplein. We hebben even een paar sterke ouders nodig om ons te helpen om het huis op de plaats te zetten. We willen dat doen om 14.00 uur en zijn dus op zoek naar een 4-tal ouders, die ons even helpen.
We verwachten dat alles binnen een half uurtje klaar is.
Graag even aanmelden bij mij via de mail directie@detichelaar.nl Alvast hartelijk dank voor uw hulp!

Belangrijke data
Vrijdag 1 maart          - Weeksluiting
Donderdag 7 maart   - OR vergadering
Dinsdag 12 maart      - MR vergadering
Vrijdag 15 maart        - Klassenavond
                                   - Weeksluiting

Informatieavond en open ochtend
Onze jaarlijkse informatieavond voor aspirant ouders/verzorgers zal weer plaatsvinden op dinsdagavond
26 maart van 19.30-21.30 uur. Het team van onze school zal deze avond uitvoerig ingaan op ons onderwijs
en we hopen natuurlijk dat we weer veel ouders weten te overtuigen om voor onze mooie school te kiezen. Aansluitend houden we vrijdagmorgen 29 april een open ochtend om de school te laten zien aan ouders.

Enquête tevredenheid
Inmiddels hebben veel gezinnen de vragenlijst tevredenheidsonderzoek, waarvan u per email een uitnodiging
heeft ontvangen, ingevuld. Echter zijn er ook nog gezinnen die we willen vragen om dat nog even te doen. Wij willen deze ouders van harte uitnodigen om de enquête alsnog in te vullen uiterlijk voor 8 maart. Alvast hartelijk dank!

Kunstwerk “stammentafel”
Zoals u al heeft kunnen zien in de hal van onze school zijn we druk bezig met de voorbereiding van het mooie
permanente kunstwerk in het kader van ons 30 jarig bestaan van de Tichelaar. Het is werkelijk fantastisch te merken dat er zoveel bedrijven enthousiast zijn over ons initiatief en ons graag willen helpen met de realisatie.
Op dit moment hebben we een bouwaanvraag liggen bij de gemeente en zijn we nog druk bezig met het vinden van een aantal donateurs om de bekostiging te realiseren. Ook u heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen kortgeleden via de mail. Mocht u een donatie willen doen dan zijn wij daar natuurlijk erg blij mee en helpt u ons om deze blijvende “Stammentafel” ook daadwerkelijk te kunnen laten maken voor de school.
Ook zijn we nog op zoek naar ouders die ons straks willen helpen om wat werk te verrichten. Dat kan zijn het schuren van de boomstammetjes, het helpen vastzetten van de stammetjes, het bestraten van de zeer bijzondere klinkers om het kunstwerk heen etc. etc. Lijkt u dat leuk? Aanmelden kan door een mailtje te sturen aan directie@detichelaar.nl.  Wij nemen dan contact met u op. Alvast hartelijk dank!

Luizencontrole
Bij de luizencontrole van woensdag j.l. zijn er neten geconstateerd.
Aan iedereen de vraag goed te blijven controleren en vooral te kammen!

Tussentijdse wisseling
Vanaf 8 april zal Marloes Joosten het resterende schooljaar  fulltime gaan invallen op de Regenboog in Bemmel. We hebben Aukje Schamp (een goede bekende van ons) gevonden om iedere woensdag te gaan werken in de stamgroep Bugs Bunny. Aukje zal ook mee op kamp gaan met de bovenbouw.
Aukje zal vanaf 20 april i.v.m. het ingaan van het zwangerschapsverlof van Marjolein Verhoeven ook iedere dinsdag werken in de stamgroep Teigetje.  Jop Berentsen zal dan Marjolein vervangen in de stamgroep Pumbaa (middenbouw).

Naar de steenfabriek met stamgroep Bugs Bunny
In het kader van het vormgeven van het kunstwerk de “stammentafel” hebben de kinderen van de Tichelaar de afgelopen week letterontwerpen gemaakt. Van deze letterontwerpen zijn grote stempels gemaakt om daarmee in klei letters te kunnen persen. We hebben dus nu een echt Tichelaar alfabet. In de bestrating van ons kunstwerk voor de school komen allerlei spreuken te staan van onze kinderen te staan die met deze stempels gemaakt worden. Stamgroep Bugs Bunny is uit gekozen om vrijdagmiddag 8 maart van 13.30-16.30 uur samen met de kunstenaressen en medewerkers van de steenfabriek de Wienerberger (Haalderen) deze stenen te maken en een rondleiding te krijgen in de steenfabriek. Ze zijn dus deze middag pas rond 16.30 uur terug op school!
De kinderen fietsen samen met Ursula vanaf school naar de steenfabriek en terug. We zijn nu op zoek naar twee ouders die het leuk vinden om mee te fietsen en mee te helpen in de steenfabriek. Het is een heel bijzonder moment om samen met de kinderen een kijkje te nemen in de fabriek en daadwerkelijk te helpen aan het kunstwerk in wording. Dus graag twee ouders die mee willen….Aanmelden bij de stamgroep Bugs Bunny. 

Leesouders onderbouw
Iedere dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend wordt er van 8.30 u tot 8.45 u gelezen met kinderen uit groep 3 onder begeleiding van ouders.
Wij zijn nog op zoek naar extra ouders die met onze groep 3 kinderen willen lezen.
Hebt u op een van deze ochtenden tijd om een kwartiertje te lezen dan heel graag.
Even doorgeven bij de stamgroepleidsters van de onderbouw.
Bedankt namens het onderbouwteam en onze enthousiaste leeskinderen van groep 3.

Heeft u nog......
Onze kledingvoorraad raakt een beetje op. Hebt u nog kleding liggen die u niet meer gebruikt, wij zijn er naar op zoek!! Wat hebben wij nodig: onderbroeken, hemdjes, maillots, lange broeken etc. voor kinderen van groep 1/2/3.
Inleveren bij de onderbouw.
Alvast bedankt, het onderbouwteam.
 

Vakantierooster
Hierbij alvast het vakantierooster voor het komend schooljaar
 
Vakantierooster 2013-2014
 
1  juli t/m 9 augustus                               Zomervakantie
26 en 27 augustus                                    Kermis vrij
14 oktober t/m 18 oktober                        Herfstvakantie
18 november                                             Studiedag team
23 december t/m 3 januari 2014               Kerstvakantie
3 maart t/m 7 maart                              Krokusvakantie
21 april                                                2e Paasdag
28 april t/m 5 mei                                  Meivakantie
26 mei t/m 30 mei                                 Hemelvaartvakantie
9 juni                                                    2e Pinksterdag
10 juni                                                       Studiedag team
14 juli t/m 22 augustus                          Zomervakantie
 
  
Namens team, OR en MR:
Sven Schwartau 

Tot volgende week!
 
 

|  OBS De Tichelaar  |  Nijmeegsestraat 1  |  6691 CJ Gendt  |  directie@detichelaar.nl  |