Openbare Jenaplan Basisschool De Tichelaar
Nieuwsbrief

                                                                  week 11 schooljaar 2012-2013
                             
Fout in de vakantieplanning
Er is een fout gekomen in de vakantieplanning 2013-2014.
Op 26-27-28 mei moeten de kinderen wel naar school en ze zijn alleen 29-30 mei hemelvaartsvrij.

Belangrijke data
Vrijdag 15 maart   - Klassenavond
                              - Weeksluiting
Dinsdag 26 maart - Informatieavond nieuwe ouders
Vrijdag 29 maart   - Open ochtend
                              - Weeksluiting
                              - Continurooster gr. 1 t/m 4 tot 12.15 u, gr. 5 t/m 8 tot 14.00 u.

Foutje
In de vorige nieuwsbrief stond per ongeluk een foutje wat betreft de datum van de open ochtend. Hier stond vermeld 29 april, maar u begrijpt dit moet natuurlijk 29 maart zijn.
Vandaar hieronder nogmaals de informatie.

Informatieavond en open ochtend
Onze jaarlijkse informatieavond voor aspirant ouders/verzorgers zal  plaatsvinden op dinsdagavond 26 maart van 19.30-21.30 uur. Het team van onze school zal deze avond uitvoerig ingaan op ons onderwijs en we hopen natuurlijk dat we weer veel ouders weten te overtuigen om voor onze mooie school te kiezen. Aansluitend houden we vrijdagmorgen 29 maart een open ochtend om de school te laten zien aan ouders.

Gevonden voorwerpen
Er liggen weer veel gevonden voorwerpen waaronder tassen en kleding. Het ligt in de ton in de aula.
Wilt u even kijken of er iets van uw kind bij zit. Graag voor het eind van volgende week anders gaat het met bag2school kledinginzameling mee.

INTERACTIEVE WORKSHOP BLAAS- EN SLAGWERKMUZIEK
Op zaterdag 16 maart a.s. organiseert Harmonie St. Caecilia Gendt, in samenwerking met Sjors Creatief, een interactieve workshop voor kinderen uit groep 4, 5, 6, 7 en 8 van de basisschool, waarin de deelnemers kennis kunnen maken met de diverse blaas- en slagwerkinstrumenten.
Na een inleiding door de docenten van St. Caecilia zullen er door de jeugdleden van de vereniging diverse demonstraties gegeven worden.

Human Dynamics
In het kader van onze verdere verdieping in Human Dynamics gaan Martine Mentink (stamgroep Teigetje) en Sven Schwartau een cursus coaching volgen. Deze cursus bestaat uit een aantal tweedaagse cursusdagen en start deze week. Donderdag en vrijdag zal Martine vervangen worden door Sandra Vos in haar stamgroep.

Koningsspelen
In het kader van de troonswisseling van koningin Beatrix naar koning Willem Alexander worden er landelijk koningsspelen georganiseerd. Deze bijzondere dag zal plaatsvinden op vrijdag 26 april. We hebben afgesproken dat we deze dag samen met alle kinderen van Merlijn en Tichelaar willen houden. Er is inmiddels een werkgroep aan de slag met de voorbereidingen. Inmiddels is duidelijk dat we met alle kinderen eerst op de Tichelaar een koningsontbijt zullen nuttigen en vervolgens een sportieve sportdag gaan houden op sportpark Walburgen in Gendt. Verdere informatie volgt! Kijk ondertussen maar eens op www.koningsspelen.nl

Stratenmaker gezocht
Wij zijn nog steeds op zoek naar iemand die ons wil helpen met het leggen van de bijzondere bestrating om ons kunstwerk heen later dit jaar. Mocht u iemand weten om ons te helpen dan horen wij dat natuurlijk graag!

Onderbouw Merlijn op bezoek
Woensdagmorgen hebben we de hele ochtend de kinderen van de onderbouw stamgroep Toversterren van Merlijn op bezoek gehad. Het was weer een leuke en leerzame ochtend!

De Steenfabriek
Wij (De Bugs Bunny's) waren vrijdag 8 maart op de fiets naar de steenfabriek geweest.
We hebben veel gedaan en geleerd. Het was heel leuk.

Wij gingen erheen om letters op stenen te drukken voor een kunstwerk op school. Ieder kind op school moest een letter ontwerpen en de 26 mooiste letters van het alfabet worden uitgekozen. Met de letters maken we zinnen. Uit onze klas hadden Sem van Hulst en Teun Schaars gewonnen
met de S en de C, hun ontwerp werd gedrukt in de stenen.

Wij kwamen aan bij de steenfabriek in Bemmel. Wij kregen van André (die werkt daar) een rondleiding. Eerst werden we in 2 groepen verdeeld. 1 groep ging drukken en de andere groep kreeg een rondleiding door de fabriek.
Bij de rondleiding gingen we eerst naar buiten toe om naar de klei en het zand te kijken. André legde uit dat ze de klei uit de rivier de Rijn halen. Daarna gingen wij naar de ovens om te kijken hoe de stenen worden gebakken. Het is daar wel 1050 graden in die ovens en er kunnen wel
40.000 stenen in.

Na een poosje gingen wij wisselen en konden we op de stenen drukken met een soort stempel die je in de stenen moet drukken. Je kreeg allemaal een eigen letter die je moest drukken. Toen iedereen had gedrukt moesten ze drogen en daarna werden ze in de oven gezet.

Als laatst kregen we nog wat te drinken en gingen we weer naar school.
Het was een leuke, leerzame dag.
Nu maar hopen dat het goed is gelukt!

Jari van Kempen


Namens team, OR en MR:
Sven Schwartau 
Tot volgende week! 

|  OBS De Tichelaar  |  Nijmeegsestraat 1  |  6691 CJ Gendt  |  directie@detichelaar.nl  |