Openbare Jenaplan Basisschool De Tichelaar
Nieuwsbrief

                                                                  week 12 schooljaar 2012-2013
                             
Eind CITO
Zoals u wellicht heeft gehoord is er landelijk veel te doen over het openbaar willen maken van de gemiddelden per school van de eindtoets CITO van de kinderen uit groep 8. Omroep RTL heeft de staatsecretaris van onderwijs verzocht om deze regel in te voeren. Wij zijn hier principieel tegen omdat daarmee bewerkstelligd wordt dat de kwaliteit van de scholen daarmee ongenuanceerd beoordeeld zou worden.  De CITO eindtoets zegt namelijk weinig over de totale kwaliteit van het onderwijs van een school. Het geeft aan wat een kind laat zien op een bepaald moment, voor een bepaald domein en welk nivo het dan heeft. En…..is ook nog eens sterk afhankelijk van de groep kinderen waarbij de toets wordt afgenomen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat wij een optimaal resultaat nastreven voor ieder kind.  Daarbij komt dat we jaarlijks gecontroleerd worden door de inspectie van het onderwijs en 4 jaarlijks een uitvoerig kwaliteitsonderzoek krijgen door de inspectie. Hierbij worden, als onderdeel van het hele onderzoek, altijd over meerdere jaren de eind CITO opbrengsten meegenomen.
De afgelopen jaren heeft de Tichelaar steeds (ruim) boven het landelijk gemiddelde gescoord daar waar het gaat om de eind CITO uitslagen. Helaas is dat dit schooljaar niet gelukt. We onderzoeken momenteel waaraan dat gelegen heeft. Wat we nu al wel zeker weten is dat wij, er net als ieder jaar bewust voor kiezen om alle kinderen uit groep 8 te laten deelnemen, dus ook de kinderen met een Leerweg ondersteuningsprogramma (LWOO) die een niveautoets maken. U begrijpt dat dit van invloed is op het gemiddelde van een groep. 

Belangrijke data
Dinsdag 26 maart - Informatieavond nieuwe ouders
Vrijdag 29 maart   - Open ochtend
                              - Weeksluiting
                              - Continurooster gr. 1 t/m 4 tot 12.15 u, gr. 5 t/m 8 tot 14.00 u.

Aanmelden broertjes en zusjes
Dit schooljaar hebben we opnieuw veel aanmeldingen op onze school. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. We zijn daarom ook al aan het nadenken over groepsverdelingen voor het nieuwe schooljaar. Mocht u uw zoon of dochter nog niet hebben ingeschreven op onze school dan zou het fijn zijn wanneer u dat binnenkort alsnog even doet. Inschrijfformulieren kunt u afhalen bij de administratie, directie of via de website. Alvast bedankt!

Boomfeestdag
Woensdag 20 maart is er weer de jaarlijkse boomfeestdag. Er worden weer vele bomen en struiken geplant in onze mooie gemeente.
Ook onze bovenbouw stamgroepen doen natuurlijk mee. Dit jaar worden er ook mooie struiken geplant langs het hekwerk van de Tichelaar en de Vonkenmorgen.

Gevonden voorwerpen
Er liggen weer veel gevonden voorwerpen waaronder tassen en kleding. Het ligt in de ton in de aula.
Wilt u even kijken of er iets van uw kind bijzit. Graag voor het eind van deze week anders gaat het met bag2school kledinginzameling mee.

Facebook
Blijft u ons ook nog goed volgen op Facebook? Bijna dagelijks nieuwe foto’s en berichtjes!

Stratenmaker gezocht
Wij zijn nog steeds op zoek naar iemand die ons wil helpen met het leggen van de bijzondere bestrating om ons kunstwerk heen later dit jaar. Mocht u iemand weten om ons te helpen dan horen wij dat natuurlijk graag!

Op tijd naar school
Het komt regelmatig voor dat ouders net iets te laat met hun kind(eren) op school komen. Het is belangrijk dat de lessen echt op tijd kunnen beginnen en de lessen niet onnodig verstoord worden. Graag uw aandacht hiervoor.


Namens team, OR en MR:
Sven Schwartau 
Tot volgende week!

 

|  OBS De Tichelaar  |  Nijmeegsestraat 1  |  6691 CJ Gendt  |  directie@detichelaar.nl  |