Openbare Jenaplan Basisschool De Tichelaar
Nieuwsbrief

                                                                  week 15 schooljaar 2012-2013
                             
Integraal kind centrum de Tichelaar
Momenteel zijn we druk bezig achter de schermen met de voorbereidingen van het nieuwe IKC de Tichelaar dat vanaf het nieuwe schooljaar klaar moet zijn. Binnenkort zullen we u op de hoogte brengen van alle ontwikkelingen via een speciale nieuwsbrief over dit onderwerp.

Koningsspelen vrijdag 26 april
Vrijdag 26 april doen wij, samen met de kinderen van basisschool Merlijn en met onze partner kinderopvang Zonnekinderen mee aan de Koningsspelen.

We starten met een gezamenlijk ontbijt in de klassen/aula. Dit wordt verzorgd door Jumbo.
Om half 10 zullen we de landelijke opening volgen via de beamer in de aula. Daarna lopen we naar de velden van de Bataven, waar we in groepen allerlei activiteiten zullen verrichten.
Alle kinderen zijn die dag om 14.00 uur uit. Tussen de middag lunchen we bij de Bataven. De kinderen moeten dan ook zelf een lunchpakket bij zich hebben.
Om deze dag voor de kinderen een groot succes te laten worden zijn we nog op zoek naar vrijwilligers om bij een activiteit te staan en de kinderen daarbij te begeleiden.
Schrijf u zelf in op de intekenlijsten die bij de klassen hangen.
Alvast onze hartelijke dank,
De Koningsspelen commissie.

Muziekvoorstelling
Dinsdag 16 april gaan de groepen 1 t/m groep 6 naar een muziekvoorstelling van de Trommelende vuilnismannen
in de Providentia te Gendt. De voorstelling heet: Van rommel naar trommel en zal beginnen om 13.30 uur.

De kinderen moeten al om 13.15 uur bij de Providentia verzamelen en de groepen zullen al om 13.05 uur vertrekken vanaf school!!! Graag op tijd op school zijn zodat we meteen kunnen vertrekken!!! Wij wensen iedereen een swingende voorstelling !

Doosjes gezocht.
In de onderbouw kunnen we weer doosjes gebruiken voor in het mini-atelier.

Belangrijke data
Vrijdag 12 april       - Weeksluiting
Dinsdag 16 april     - Cito entreetoets
Woensdag 17 april - Praktisch verkeersexamen
Donderdag 18 april - Cito entreetoets

Kunstproject de “Stammentafel”
Deze week zal er weer een stap gezet worden samen met alle kinderen en onze kunstenaressen Marcelle en Lobke om het grote kunstproject verder te realiseren.
11 april gaan we de hele dag met de kinderen in het buitenatelier aan de slag met het werken aan de vele boomstammetjes.

Tegeltjes
Voor het kamp zijn wij op zoek naar witte of lichte vierkante tegels.
Wie heeft er nog een restje thuis staan?
Graag brengen bij Annette.

Herinnering
Denkt iedereen nog even aan de Bag2school actie op 26 april a.s.

Info Alpe d`HuZes en Team Lingewaard
Alpe d'HuZes is een actie waarbij deelnemers, alleen of in een team, geld bijeen brengen waarmee zij een bijdrage leveren aan de strijd voor de overwinning op kanker. Onder het motto "Opgeven is geen optie" wordt op één dag de legendarische Alpe d'Huez tot 6 keer aan toe beklommen. Een bijna onmogelijke opgave. Toch lukte het al heel veel deelnemers, zelfs een aantal (ex-)kankerpatiënten. Sinds de start in 2006 is jaar op jaar een nieuw recordbedrag aan sponsoring opgehaald. Vanaf de eerste keer van de actie in 2006 worden alle sponsorgelden inclusief renteopbrengsten aangewend voor onderzoek.
Onderzoek naar goed, gelukkig en gezond leven met kanker en implementatie van de resultaten is het hoogste doel van Alpe d'HuZes. Al het geld gaat daarom naar het eigen onderzoeksfonds van Alpe d'HuZes.
Alpe d'HuZes hanteert een strikt antistrijkstokbeleid. Hiermee garandeert Alpe d'HuZes dat 100% van het sponsorgeld ook daadwerkelijk ten goede komt aan onderzoek dat bijdraagt aan haar missie: Andere inspireren en faciliteren om Goed, Gelukkig en Gezond te leven met kanker.
“Als je echt niet meer kunt, heb je alles gegeven!”
Opgeven is geen optie, dat is het motto van stichting Alpe d’HuZes. Team Lingewaard gaat ook dit jaar de strijd met de berg weer aan. Onder hun eigen motto; “Als je echt niet meer kunt, heb je alles gegeven!”, wordt in juni de Nederlandse berg beklommen. Het nieuwe team begint al een hechte groep te vormen en staat nu al te popelen om af te reizen naar Frankrijk. Maar eerst moet er naast het trainen, veel werk worden verzet. Naast het zoeken van sponsoren staan er ook verschillende activiteiten op de rol voor 2013.
Zo is er voor de schooljeugd sponsorzwemmen welke op 20 april in zwembad Laco centrum in Bemmel. Hier kunnen kinderen zich laten sponsoren voor het aantal baantjes die ze willen gaan zwemmen. Je kun dan aan bekenden,vrienden , bedrijven of verenigingen vragen of ze jouw willen sponsoren. Jij helpt dan mee om de strijd aan te binden tegen de ziekte kanker. Er sterven niet alleen volwassenen aan deze verschrikkelijke ziekte, ook kinderen worden getroffen. Jullie kunnen ons als Team Lingewaard voor Alpe d’HuZes helpen, schrijf je in voor sponsorzwemmen en help zoveel mogelijk geld bij elkaar te brengen.
Team Lingewaard hoopt op jullie steun voor dit jaar. Alvast bedankt!

Als extra bijlage vind u:
1. Info voor ouders
2. Info voor kinderen
3. sponsorlijst

Namens team, OR en MR:
Sven Schwartau
Tot volgende week! 

|  OBS De Tichelaar  |  Nijmeegsestraat 1  |  6691 CJ Gendt  |  directie@detichelaar.nl  |