Openbare Jenaplan Basisschool De Tichelaar
Nieuwsbrief

                                                                  week 16 schooljaar 2012-2013
                             
Koningsspelen vrijdag 26 april
Vrijdag 26 april houden we de Koningsspelen samen met Merlijn in Gendt. Om 8.30 uur starten we met het Koningsontbijt. Daarna gaan we naar sportpark Walburgen voor de koningsspelen. De onderbouw kinderen (groep 1-2-3 en 4) worden geacht om 12.15 uur daar weer opgehaald te worden (dit in tegenstelling tot eerdere informatie). De anderen blijven op het sportpark en kunnen om  14.00 uur op school weer opgehaald worden.

Verkeersexamen
Net als op veel andere scholen stond vandaag het praktisch verkeersexamen op de rol voor de bovenbouw. Samen met de Vonkenmorgen werd een parcours afgelegd waarbij de kinderen lieten zien hoe goed ze de verkeersregels kennen.

Belangrijke data
Dinsdag 23 februari – MR vergadering  20.00 uur
Donderdag 25 febr. – OR vergadering
Vrijdag 26 februari   - Weeksluiting
                                   continurooster gr. 1 t/m 4 tot 12.15 uur, gr. 5 t/m 8 tot 14.00 uur
Maandag 29 april t/m 10 mei – meivakantie


Bijdrage
We willen graag een herhaalde oproep doen voor sponsoring van het kunstproject “de stammentafel”  waarvoor we al druk bezig zijn in de voorbereidende fase met de kinderen. Bijgaand treft u daarom nogmaals de brief aan met nadere informatie. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!


Gendt, 15 april 2013

Betreft: bijdragen aan kunstwerk?

Beste ouder, ondernemer en inwoner van Gendt,

Onze basisschool bestaat dit jaar 30 jaar en heeft in deze periode een duidelijke plaats gekregen in het dorp. Vele kinderen hebben inmiddels geprofiteerd van vele leerzame en fijne jaren op de Tichelaar en daar zijn we enorm trots op!

Ter ere van deze mooie mijlpaal willen graag een blijvend kunstwerk “geven” aan de dorpsgemeenschap. Met dit mooie kunstwerk willen we de onlosmakelijke verbinding zichtbaar maken tussen de school en ons prachtige dorp.

In de hal van de school krijgt u een eerste impressie van het kunstwerk dat we samen met de kinderen, kunstenaressen van stichting Honderdmorgen en sponsoren willen gaan vormgeven in de periode januari tot mei 2013.

De gedachte erachter is dat we met dit kunstwerk en de keuze van de materialen de verbinding met ons dorp zichtbaar willen maken. De rode stenen vloerbekleding geeft de verbinding aan met de schoolnaam “de Tichelaar” omdat deze naam verwijst naar de persoon die vroeger de klei in de steen mallen deed alvorens deze werden afgebakken in de steenoven. De steenfabriek die decennia lang een belangrijke rol heeft gespeeld in Gendt. We gebruiken hiervoor ook echt de klei die uit dit gebied komt. Daarnaast een verzameling van verschillende boomstammen die het samenwerken in “stam”groepen symboliseert zoals het onderwijs in het Jenaplan vormgegeven wordt. De verschillende hoogtes symboliseren de diversiteit  en eigenheid van kinderen in ontwikkeling.
De jaarringen symboliseren groei en het  “kring”gesprek  dat zo enorm waardevol is met kinderen.

De keuze voor deze vorm geeft ook veel ruimte aan het onderzoeken, ontdekken en spelen van kinderen. En…… niet in de laatste plaats is het een plek waar iedereen die dat wenst kan uitrusten of kan genieten van het zicht op de gebeurtenissen bij de kerk.

Daarbij komt dat er van de kinderen vele spreuken en herinneringen een vaste plaats zullen krijgen in de rode stenen vloerbedekking die daarmee in het totaal een prachtig kunstwerk zullen gaan vormen. Een kunstwerk waar we samen met de hele Gendtse gemeenschap in de toekomst van mogen genieten!

Om dit prachtige plan ook echt te kunnen gaan uitvoeren hebben we natuurlijk financiering nodig. De school heeft hier helaas maar een heel beperkt eigen budget voor en daarom willen we een  dringend beroep doen op u als inwoner van Gendt om donateur te worden!

Iedereen kan donateur worden van het kunstwerk
en we hopen dan ook dat u zich geroepen voelt om
deel te nemen aan dit uitdagende en interessante kunstproject.

Doormiddel van  een eenmalige bijdrage kunt u een boomstam zogenaamd adopteren. En……natuurlijk mag u ook meerdere boomstammen adopteren.

Door onderstaand formulier in te vullen wordt u donateur en geeft u toe-
stemming om eenmalig het door u  aangekruiste bedrag van uw rekening  af te schrijven.

Wij verzoeken u om onderstaand antwoordformulier te sturen aan OBS de Tichelaar, Nijmeegsestraat 1, 6691CJ Gendt. Natuurlijk mag u het ook even komen afgeven bij ons.

Wij willen u alvast namens al onze kinderen en inwoners van Gendt hartelijk danken voor uw donatie.

Met vriendelijke groet,

Sven Schwartau
Directeur OBS de Tichelaar
Namens de kinderen en het team


Ik word graag donateur van het kunstproject Gendt 2012. Ik geef hierbij toestemming om éénmalig onderstaand bedrag van mijn bankrekening af te laten schrijven.

0 ik adopteer 1 boomstam á  25-50-75-100 euro (aangeven welk bedrag van toepassing is)
0 ik adopteer 2 boomstammen á 25-50-75-100 euro (aangeven welk bedrag van toepassing is)
0 ik adopteer 3 boomstammen á 25-50-75-100 euro (aangeven welk bedrag van toepassing is)
0 anders namelijk:………………………………….

*aankruisen en omcircelen wat van toepassing is

Uw naam is:……………………………………………………………..
Uw bankrekeningnummer is…………………………………….

Handtekening:…………………………………………………………Namens team, OR en MR:
Sven Schwartau 
Tot volgende week! 

|  OBS De Tichelaar  |  Nijmeegsestraat 1  |  6691 CJ Gendt  |  directie@detichelaar.nl  |