Openbare Jenaplan Basisschool De Tichelaar
Nieuwsbrief

                                                                  week 21 schooljaar 2012-2013
                           
Werkbezoek Montinischool uit Baarn
Vrijdag a.s. krijgen we de hele dag bezoek van het team van leerkrachten van de Jenaplan basisschool Montini uit Baarn. Zij komen bij ons kijken en praten over de stamgroepindeling zoals wij deze reeds enige jaren hanteren. Het is natuurlijk altijd erg leerzaam om bij elkaar te kijken en met elkaar in gesprek te zijn over het Jenaplanonderwijs. De werkbezoeken zullen met name plaatsvinden in de onder- en middenbouw groepen.

Kunstwerk krijgt vorm
Deze week en ook komende week zijn we druk aan de slag om het kunstwerk "de Stammentafel" voor onze school vorm te geven. Natuurlijk kunnen we daarbij hulp gebruiken van ouders en familie. Donderdag a.s. zal er de hele dag gewerkt worden in het buitenatelier door kinderen met Marcelle en Lobke (kunstenaressen). We zijn hiervoor nog op zoek naar ouderhulp en naar schuurmachines en verlengsnoeren/haspels die we hiervoor mogen lenen.
Zaterdag 25 mei bent u ook van harte welkom in ons buitenatelier om tussen 10-12 uur te helpen met het verplaatsen van de boomstammen naar de voorzijde van de school. Aanmelden kunt u eenvoudig door een email te sturen aan directie@detichelaar.nl. Alvast bedankt!!

Totempaal: Geluk van Lingewaard
Inmiddels is de totempaal die lange tijd achterin de schooltuin heeft gelegen opgehaald en geplaatst op de verzamelplaats van totempalen aan de Leutsestraat 5 in Angeren. Daar zullen we binnenkort de mooie, door kinderen gemaakte, verwijsborden/planken op bevestigen waaraan te zien is wat onze kinderen verstaan onder het Geluk van Lingewaard. Deze totempalen groep zal, net als ons kunstproject aan de voorzijde van de school, opgenomen zijn in de route van de kunstmanifestatie Lingewaard die in juni zal plaatsvinden.

Belangrijke data
Vrijdag 24 mei        - Kamp bovenbouw
                               - Weeksluiting
Vrijdag 31 mei        - Verjaardag Martine en Karin                           

Professor in de bovenbouw
Op dinsdag 28 mei komt er een echte professor naar de Tichelaar.
Hij komt ons vertellen over de Middeleeuwen.
De bovenbouw gaat die dag niet gymmen.

Gelders orkest
Op donderdag 30 mei vertrekt de bovenbouw met de bus naar de Vereniging in Nijmegen.
We gaan het gebouw bekijken en er is een voorstelling.
We zijn + 13.00 uur weer terug. Iedereen moet dus een lunchpakket meenemen!

Wandel 4-daagse
We wensen alle deelnemende kinderen veel wandelplezier deze week.
 
Kamp
Deze week zijn alle bovenbouw-kinderen met de begeleiders weer vertrokken op kamp. Dit jaar staat het thema ‘de boerderij’ centraal.
De boeren en boerinnen verblijven op camping de Waay in Doornenburg en komen vrijdagmiddag omstreeks 12.45 uur weer terug op school.

Leerlab  voor (hoog)begaafde kinderen op de Tichelaar
Waarom een leerlab?
In het Leerlab komen leerlingen samen om extra ondersteuning in hun leerbehoeften te krijgen
 
In een laboratorium wordt met hulp van onderzoek gezocht naar de oorzaak van een gesignaleerd probleem om het vervolgens via een juist aanbod van middelen op te lossen zodat het ontwikkelingsproces wordt geoptimaliseerd.
 
Aansluiten bij de leerbehoeften van de kinderen!
Geldt dit niet voor alle leerlingen?  Ja, natuurlijk. In onze zorgplannen staat
goed beschreven hoe wij de zorg voor alle kinderen hebben geregeld.
De meeste kinderen hebben genoeg aan de reguliere begeleiding. D.w.z. genoeg aan de aangeboden instructie, leerstof, materialen, tijd etc. Deze kinderen kunnen ook op bepaalde momenten wat extra hulp nodig hebben. Daarvoor heeft de stamgroepleid(st)er elke dag extra ruimte ingepland in zijn programma. De ene keer is dat voor iemand die de tafels nog eens wil oefenen, een andere keer voor iemand die spelling
nodig heeft etc. Dit zijn korte momenten die de leerling de kans geeft bij te blijven.
 
Soms hebben kinderen meer tijd nodig en soms minder. In beide gevallen krijgen ze een aanvullend programma. De laatste jaren is er veel aandacht en tijd geschonken aan de kinderen die meer tijd nodig hebben en daarvoor is op alle scholen veel kennis en kunde aanwezig om te kunnen aansluiten bij wat zij nodig hebben. Een enkele leerling heeft een eigen programma nodig voor een bepaald leergebied. Dit noemen we een eigen leerlijn. Dit wordt pas gedaan als is gebleken dat deze kinderen met extra hulp een basisniveau niet kunnen halen en dan worden de doelen bijgesteld zodat het kind binnen zijn mogelijkheden optimaal scoort.
 
Dit willen we ook met de kinderen bereiken die minder tijd nodig hebben met het zich eigen maken van de aangeboden leerstof. Deze kinderen moeten ook binnen hun mogelijkheden optimaal scoren.

Dit zijn leerlingen die (ver) boven het gemiddelde niveau presteren.
Deze kinderen hebben te weinig uitdaging in de gewone lessen en lopen daardoor de kans achteruit te gaan in ontwikkeling omdat ze zich gaan vervelen.
Door de begeleiding in het leerlab leren deze kinderen wat en hoe de eigen ontwikkeling wordt verbeterd en hun talenten optimaal worden benut.
 
Op alle scholen van stichting ATOS is een talentenplan aanwezig dat de groepsleerkrachten een handvat biedt bij het signaleren van deze kinderen en bij het aansluiten bij hun leerbehoefte.
 
Als dit niet genoeg is voor een leerling dan komt deze leerling in aanmerking voor extra ondersteuning in het Leerlab. Dit verloopt volgens de procedures die we hanteren in de zorg.
 
Op de Tichelaar hebben we dit schooljaar al de ontmoetingsochtenden georganiseerd samen met kinderen van Merlijn en de Tichelaar. Inmiddels is besloten dat we vanaf het nieuwe schooljaar structureel onze hoogbegaafdheidspecialist Susan van Bon wekelijks gaan inzetten voor deze specifieke groep kinderen. Dat zal zoals het er nu naar uitziet iedere vrijdagmorgen gaan plaatsvinden in onze school.

Lingewaard Natuurlijk viert Verjaardagfeest van de Veldschuur met struinen en brunch.
Op zaterdag 15 juni a.s. vieren wij de eerste verjaardag van onze Veldschuur. Wij willen dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan en willen dit graag met jong en oud vieren. Daarom nodigen wij iedereen uit om mee te doen aan diverse natuur struinwandelingen en daarna te genieten van een heerlijk brunch.
Er kan gestruind worden met en zonder kinderen jongeren en volwassenen Er wordt rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen.
 
Het programma ziet er als volgt uit:
Om 10.00 uur ontvangst in de Veldschuur aan de Sportlaan 1 M te Bemmel met koffie, thee of sapje waarna de diverse gevormde groepen
van 10.30-12.30 gaan stuinen in de Bemmelse waard.
Van 12.30-14.00 uur is er een heerlijk brunchbuffet. Welicht een goed idee voor een vaderdag cadeautje? De kosten zijn € 5,00 per kind en € 10,00 per volwassene. Hier is alles bij in begrepen. De minimale leeftijd voor deelname van kinderen is 6 jaar.
Tijdige opgave voor maandag 10 juni is noodzakelijk Als er kinderen meedoen graag de leeftijd vermelden.
U kunt uw opgave voor deelname mailen naar Cor van Dalen, mail adres vandalen@lingewaardnatuurlijk.nl
  
 
 
Namens team, OR en MR:
Sven Schwartau 
Tot volgende week!

 
 

|  OBS De Tichelaar  |  Nijmeegsestraat 1  |  6691 CJ Gendt  |  directie@detichelaar.nl  |