Openbare Jenaplan Basisschool De Tichelaar
Nieuwsbrief

                                                                  week 22 schooljaar 2012-2013
                          
Michiel getrouwd
17 mei is onze Michiel getrouwd met zijn Marieke. Samen met alle kinderen van de Tichelaar en in het bijzonder van zijn stamgroep Roadrunner werd het net getrouwde stel, bij het verlaten van de kerk buiten ontvangen. Michiel en Marieke kijken met erg veel plezier terug op deze bijzondere dag! Nogmaals van harte gefeliciteerd!

Mink geboren
24 mei is onze Marjolein (stamgroepleidster van Pumbaa) trotse moeder geworden van een zoon. Zijn naam is Mink. Marjolein en haar Marnix zijn super gelukkig en genieten met volle teugen van hun mooie zoon. Van harte gefeliciteerd!
Mocht u een kaartje willen sturen dan kan dat op het volgende adres:
Marjolein en Marnix         
De Zeis 4
6846 KK Arnhem

Studiedagen en compen-satieweek groep 1-2-3
In verband met het continurooster zoals we dat vanaf het nieuwe schooljaar gaan draaien op school
krijgen de onderbouw groepen een week extra vakantie ter compensatie van het toegenomen aantal lesuren per week. Deze extra vakantieweek voor de groepen 1-2-3 is inmiddels vastgezet van 10 t/m 14 maart 2014. Dan kunt u daar dus alvast rekening mee houden.
Verder zijn er twee studiedagen gepland voor het team naast het vakantierooster. Deze vallen op 18 november 2013 en 3 juni 2014.

Sportdag 12 juni vervalt
In de kalender ziet u staan dat er op 12 juni een sportdag is. We hebben echter met de tussenkomst van de Koningsspelen en de sport en spel dag die daarbij hoorde besloten om deze sportdag te laten vervallen.

Opgeven 10 minutengesprekken
Op 14 juni krijgen de kinderen het laatste voortgangsverslag mee naar huis. Ouders die graag nog een 10 minutengesprek willen met de stamgroepsleid(st)er van hun kind kunnen zich opgeven voor woensdagavond 19 juni. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de administratie door een mail te sturen aan administratie@detichelaar.nl. Natuurlijk kunt u dat ook even persoonlijk bij Marina aangeven. Graag uiterlijk maandagmorgen 17 juni aanmelden.

Groepsindeling en formatieplan
Volgende week zullen we de nieuwe groepsindelingen en het bijbehorende formatieplan kenbaar maken aan alle ouders. Op 20 juni houden we de
kennismakingsmiddag van de nieuwe groepen.
 
Kennismaking ouders
Vanaf het nieuwe schooljaar starten de kinderen uit Doornenburg definitief op de Tichelaar. We willen de kinderen en ouders een warm welkom geven op de
eerste schooldag en nodigen iedereen daarom ook van harte uit op maandagmorgen 12 augustus om even op school te blijven om met de ouders een kopje koffie/thee te drinken en kennis te maken met elkaar.

IKC
We zijn druk bezig met de voorbereidingen van het nieuwe Integraal Kind Centrum de Tichelaar dat officieel vanaf het nieuwe schooljaar van start zal gaan. Werkgroepen zijn aan de slag gegaan, de nieuwe website is volop in ontwikkeling, ook wordt de nieuwe IKC informatiegids geschreven en zijn we met tal van andere belangrijke randvoorwaarden bezig.
We hebben inmiddels besloten om in de eerste week van het nieuwe schooljaar een avond te beleggen waarop we samen met alle ouders en genodigden het officiële startsein zullen geven aan het IKC. Deze avond zal plaatsvinden op donderdag 15 augustus van 20.00-21.30 uur. U ontvangt hiervoor t.z.t. nog een uitnodiging voor.

Feestelijke opening kunstwerk
Zoals te zien is zijn we deze dagen erg druk met het plaatsen van het kunstwerk “de Stammentafel” voor de school. Alles verloopt volgens planning tot nu toe. We willen het kunstwerk van boomstammen met de bijzondere bestrating feestelijk openen samen met kinderen, ouders en genodigden op woensdag 19 juni om 11.30 uur. We hopen natuurlijk dat vele ouders daarbij aanwezig zullen zijn!!

Bedankje voor alle kamphulp
We zijn vorige week weer op kamp geweest met de 2 bovenbouwgroepen. Een hele organisatie! Namens de kinderen willen we alle kampouders en (fiets) ouders nogmaals bedanken voor hun enthousiaste inzet. Daarnaast willen we Roelofs de Geer bedanken, omdat we bij het bedrijf een leuke pauzeactiviteit konden organiseren. Verder de familie de Bruijn voor de heerlijke eieren: de kinderen hebben weer genoten van de eieren met spek als ontbijt.
Gijs Vermegen bedankt voor het beschikbaar stellen van de kassen, waar de tenten goed hebben kunnen drogen. Marco Guijt, Chantal Holland en Jolanda Gerichhausen bedankt voor het vervoeren van de bagage.
Op naar een volgend jaar met weer een geslaagd kamp!
Groetjes Annette en Ursula

Luizencotrole
Er zijn geen luizen of neten gevonden.
Dus onze school is luizenvrij!
We verzoeken alle ouders om na te gaan of ieder kind een luizentas heeft om zijn/haar jas in te doen. Mocht dit niet zo zijn, vraag dan aan de leerkracht een nieuwe.
De luizenmoeders.

Belangrijke data
Vrijdag 31 mei        - Verjaardag Martine en Karin
Woensdag 5 juni    - Verjaardag Ursula en Annette
Vrijdag 7 juni          - Weeksluiting                           

Nationale buitenspeeldag!
Je bent er toch ook bij??
Woensdag 12 juni van 13.30 - 16.00 uur.
Zonder de hulp van vrijwilligers is het onmogelijk om de buitenspeeldag van 12 juni een spektakel te laten worden.
Daarom zijn we op zoek naar jou!!!!
Lijkt het je gezellig om deze dag te helpen met opbouwen/afbreken, te helpen bij de spellen, scheidrechter te zijn bij knotsenhockey, basketbal steppenrace of waar de hulp ook nodig is, laat het ons weten via een pb op facebook (speelotheektgent) dan maken we er met z'n allen een geweldige middag van.
Groetjes,
Speel o theek T Gentje
info@speelotheektgendt.nl
www.speelotheekgendt.nl

Radboud Kids: Meet the Professor
Afgelopen dinsdagmiddag kreeg de bovenbouw wel heel speciaal bezoek. Er kwam een professor van de Radboud Universiteit op bezoek. Het was een bijzonder interessante middag, waarin we samen met de professor in gingen op vragen als: Waarom dachten ze in de Middeleeuwen dat de aarde plat was? Hoe is ons handschrift ontstaan? Hoe zijn we erachter gekomen hoe ons brein werkt?
Hieronder volgt een verslag van Anne Willemsen.
    
Dinsdagmiddag 28 mei had de bovenbouw een professor op bezoek en de verdieping kinderen mochten kijken! Ik dus ook. Hij had echt zo’n professor pak aan maar die deed hij weer uit omdat het wel heel warm was. De professor was gespecialiseerd in middeleeuwse handschriften.  Hij had een PowerPoint gemaakt. Hij vertelde over de middeleeuwen. Hij begon met vertellen wat een professor allemaal doet, hij geeft lessen aan mensen van de universiteit en aan mensen die een opleiding doen om professor te worden en in zijn vrije tijd ging hij naar de bieb en las hij boeken van de middeleeuwse professoren. Die waren allemaal in het Latijns geschreven en dat kon hij zo lezen!!! Toen kregen wij ook een blad met zo’n tekst en je kon er echt niets van maken! (ik vind het echt knap dat hij dat kan lezen!) Toen legde hij uit dat het nog niet eens hele woorden waren maar allemaal afkortingen dat was omdat ze op perkament schreven oftewel  dierenhuiden en dat was in die tijd heel duur. Toen ging hij een stukje voorlezen ik snapte er echt niets van! Toen ging hij vertellen over de professoren die in de middeleeuwen gespecialiseerd waren in het brein. Ze dachten in de middeleeuwen dat je hersenen allemaal kamertjes hadden. Ze dachten dat achterin je hoofd je geheugen zat want als je een klap op je achterhoofd kreeg wist je het niet meer en voor in je hoofd dachten ze dat wat je ziet en wat je voelt daar samen wordt gebracht omdat dat dicht bij je ogen zat en zo hadden ze van alles bedacht! Die tekeningen zagen er heel grappig uit. Hij vertelde ook dat ze in de middeleeuwen niet eens dachten dat de aarden plat was. Ze wisten namelijk al dat de aarde rond was ze zeiden namelijk rond 1900 dat de middeleeuwse wetenschappers zo dom waren dat ze dachten dat de aarde plat was. Op het einde gingen we met ze allen op de foto met de professor ( toen had hij zijn pak wel weer aan!)

 
 
Namens team, OR en MR:
Sven Schwartau 
Tot volgende week!

 

|  OBS De Tichelaar  |  Nijmeegsestraat 1  |  6691 CJ Gendt  |  directie@detichelaar.nl  |