Openbare Jenaplan Basisschool De Tichelaar
Nieuwsbrief

                                                                  week 23 schooljaar 2012-2013
                         
Geluk van Lingewaard
Afgelopen week werd de kunstmanifestatie het Geluk van Lingewaard officieel geopend in het fort Pannerden. Wij als school delen in deze manifestatie door onze kunstwerken. Zo is inmiddels de totempaal te bezichtigen aan de Leutsestraat 5a in Angeren.

Ons grote en tevens permanente kunstwerk “de Stammentafel” voor de school is inmiddels ook bijna klaar. Deze week zijn de “eilanden” klaar en komende week zal er gewerkt worden aan de bijzondere bestrating met de zelf ontworpen stenen inclusief teksten van de kinderen. Woensdag 19 juni om 11.30 is iedereen van harte welkom bij het officiële moment van de feestelijke opening van dit mooie project. We hopen natuurlijk dat vele ouders aanwezig zullen zijn om dit moment samen met de kinderen bij te wonen. Dus graag tot woensdag 19 juni om 11.30 uur!
 
We hebben erg veel mooie en bijzondere complimenten mogen ontvangen over het kunstobject “de Stammentafel” van ouders. Maar er zijn ook enkele ouders geweest die zich zorgen maken over de veiligheid van de kinderen met betrekking tot deze boomstammetjes. Graag wil ik aangeven dat de eilandjes in principe bedoeld zijn om vooral tussen en omheen te spelen, je kan je er tussen verstoppen, het wakkert de fantasie aan bij kinderen, je kan er heerlijk even op zitten om uit te rusten, je kan tellen, letters zoeken en……. nog veel meer. Het kunstwerk staat op het gedeelte waar in principe de jongste kinderen niet spelen (zij spelen op het andere gedeelte van de speelplaats). Daarnaast zullen wij de komende tijd goed kijken hoe onze kinderen met de eilandjes omgaan en daar waar nodig regels omtrent veiligheid instellen.

Groepsindeling en formatie
Deze week heeft iedereen de nieuwe groepsindeling en het bijbehorende formatieplan ontvangen.

Continurooster en pauze opvang
Na de zomervakantie starten we met het continurooster op ons nieuwe IKC de Tichelaar. De kinderen lunchen dan in de stamgroep met elkaar en eten en drinken nemen zij zelf mee naar school.
Dit houdt dus in dat ze fruit en drinken meenemen voor de kleine pauze en een lunchpakket (ook met drinken)voor de lunchpauze. De pauze opvang van een half uur na de lunch is inmiddels ook uitgewerkt en zal binnenkort met de betrokken ouders en medewerkers van de school nader besproken worden.
We hebben er erg veel zin in!

Herinnering sportdag 12 juni vervalt
In de kalender ziet u staan dat er op 12 juni een sportdag is. We hebben echter met de tussenkomst van de Koningsspelen en de sport-en spel dag die daarbij hoorde besloten om deze sportdag te laten vervallen.
 
Herinnering opgeven 10 minutengesprekken
Op 14 juni krijgen de kinderen het laatste voortgangsverslag mee naar huis. Ouders die graag nog een 10 minutengesprek willen met de stamgroepsleid(st)er van hun kind kunnen zich opgeven voor woensdagavond 19 juni. U kunt zich
hiervoor aanmelden bij de administratie door een mail te sturen aan administratie@detichelaar.nl. Natuurlijk kunt u dat ook even persoonlijk bij Marina aangeven. Graag uiterlijk maandagmorgen 17 juni aanmelden. Uw kind krijgt dinsdag de uitnodiging mee naar huis.

Integraal Kind Centrum de Tichelaar
Vanaf het nieuwe schooljaar zullen we samen met onze partner kinderopvang Zonnekinderen het integraal kind centrum vormen. We zijn natuurlijk al heel druk bezig om alles hiervoor te regelen en te organiseren. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat we een geheel vernieuwde website krijgen waar alle informatie overzichtelijk te vinden is. Tevens werken we ook aan het samenstellen van een nieuwe IKC informatiegids (voorheen schoolgids) en promotiemateriaal. Woensdag 5 juni is hiervoor een fotograaf langs geweest om heel veel mooie foto’s te maken van onze kinderen en faciliteiten. Ook op de braderie van 27 augustus tijdens de kermisdagen zal IKC de Tichelaar een stand hebben waar informatie te vinden zal zijn over ons nieuwe onderwijs en kinderopvangcentrum. Tevens zal ons gebouw opengesteld worden om een kijkje binnen te nemen op deze feestelijke dag! Binnenkort kijken we naar een passende datum voor de officiële opening van het IKC. We houden u op de hoogte!

Schilderwerk
Deze week wordt er hard gewerkt aan het schilderen van de muren in de hallen van de school en de aula. Een nieuwe en eigentijdse kleur voor een nieuw en eigentijds speel- en leer centrum waar onderwijs en opvang hand in hand gaan.

Afscheidsavond The Wizz van groep 8
Voor de afscheidsavond ben ik nog op zoek naar het volgende:
- 2 leeuwenpakken
- witte lakens
- zilver materiaal (wat gebruikt kan worden voor kleding van de blikkenman)
Graag inleveren bij de bovenbouw!

 
 
Namens team, OR en MR:
Sven Schwartau 
Tot volgende week!

 

|  OBS De Tichelaar  |  Nijmeegsestraat 1  |  6691 CJ Gendt  |  directie@detichelaar.nl  |