Openbare Jenaplan Basisschool De Tichelaar
Nieuwsbrief

                                                                  week 24 schooljaar 2012-2013
                        
MR
De MR van de Tichelaar en Merlijn bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. Wegens het vertrek van een van de ouders is er na de vakantie plaats voor een nieuwe ouder in de MR. We vergaderen eens in de zes weken. Samen met de directeur kijken we naar het voorgenomen beleid en geven daar advies of instemming over. Lijkt het je leuk, interessant-en leerzaam om lid te worden van de MR, geef je dan op bij een van de MR-leden. Voor Merlijn zijn dat (nog): Sandra Schreijer, Eric van de Pasch en Corine Raats. Voor de Tichelaar zijn dat: Susan van Bon, Lianne Pieters, Robbert Bakker en Astrid Verhoeven. Ook voor vragen kun je bij hen terecht.

Badmintonclinic
Maandagmiddag hebben wij de kinderen in de middenbouw een badmintonclinic gekregen. De kinderen hebben deze middag op een leuke manier kennis gemaakt met de badmintonsport.
Wil je ook gaan badmintonnen?
Op dinsdagavond tussen 17.30 en 18.30u vinden de trainingen plaats in Gendt (sporthal Nijmeegestraat) en je kunt altijd meedoen. Natuurlijk mag je het ook eerst (gratis) proberen.
Het nieuwe seizoen begint op 3 september. Jullie zijn van harte welkom.
Nadere informatie vindt  je op de website www.bcgendt.nl
Badmintonvereniging BC Gendt

Vrijdag gaan de verslagen weer mee naar huis
Vrijdag 14 juni krijgen de kinderen het voortgangsverslag weer mee naar huis. Komende week zullen we de 10-minuten gesprekken weer houden. Hiervoor ontvangt u begin volgende week de uitnodiging.

Bibliotheek op School
Alweer een paar weken geleden ontving iedereen een brief waarin we onze wens uitten om een bibliotheek op school te starten per 1 januari 2014 in samenwerking met de bibliotheek Lingewaard. In deze brief gaf ik aan dat de bibliotheek Gendt, door het deels wegvallen van de gemeentelijke subsidie, geen kinderboeken meer zou kunnen uitlenen in de nabije toekomst. Deze informatie blijkt bij nader inzien niet geheel juist te zijn. De bibliotheek in Gendt zal wel fors gaan inkrimpen op het aantal kinderboeken, maar zal een beperkt aantal vooralsnog in haar collectie houden. Dat neemt niet weg dat we nog steeds graag een bibliotheek op school willen realiseren om zo een constant actueel leesaanbod te realiseren met specifieke leesbevorderende begeleiding met medewerk(st)ers van de bibliotheek.  In overleg met de medezeggenschapsraad is dinsdagavond besloten om het besluit van een bibliotheekgedeelte op school nog even op te schorten. We hebben nog een aantal aanvullende vragen
aan de bibliotheek die we graag eerst beantwoord willen zien. Dit punt zal dus in de eerste MR vergadering van het nieuwe schooljaar opnieuw besproken gaan worden.

Opening Stammentafel
Deze week wordt er door de vader van Kimberly Wilbrink hard gewerkt om  bij het kunstwerk de bestrating in orde te maken.  Woensdagmorgen 19 juni om 11.30 uur vieren we met alle kinderen, sponsoren, kunstenaressen,
en helpende handen de officiële opening van het grote kunstproject de Stammentafel op ons schoolplein. We hopen natuurlijk dat ook vele ouders aanwezig kunnen zijn op dit mooie en bijzondere moment! Hiermee sluiten we dan ook ons 30-jarig jubileum van dit jaar officieel af.

Kennismakingsmiddag
Donderdagmiddag 20 juni houden we weer de gezellige kennismakingsmiddag voor de nieuwe stamgroepen van het nieuwe schooljaar. We wensen alle kinderen van de Tichelaar samen met de Merlijn kinderen heel veel plezier.

Bovenbouw komend schooljaar
Zoals u inmiddels weet hebben we volgend schooljaar 3 bovenbouw stamgroepen. We hebben inmiddels besloten dat we de instructielessen op het gebied van taal- en rekenen in de stamgroep zelf houden en dus niet dagelijks uiteen gaan in jaargroepen voor deze instructie. Daarmee houden we de instructiegroepen in de stamgroep klein en overzichtelijk.

Totempaal
Vergeet u niet onze mooie totempaal in het kader van het Geluk van Lingewaard te gaan bekijken aan de Leutsestraat 5a in Angeren?! Het evenement duurt tot 14 juli a.s.
 
Belangrijke data
Vrijdag 14 juni               - Verslag mee naar huis
Woensdag 19 juni         - 10-minutengesprekken
Donderdag 20 juni         - Kennismakingsmiddag nieuwe groepen

Welkom
Bente Laugs is 4 jaar en zit in de stamgroep Winnie de Poeh.
We wensen Bente veel speel- en leerplezier op de Tichelaar.

Schilderwerk klaar
Inmiddels is het schilderwerk van de hallen en de aula klaar! We zijn erg blij met het resultaat.

Ouderjaarsluiting
Op vrijdag 28 juni is de ouderjaarsluiting.
We beginnen om 11.00 uur.
Dus zorg dat u op tijd aanwezig bent, want vol is vol.

Poëzieprijs
Sigrid Bolder is een van de 100 prijswinnaars van de landelijke poëziewedstrijd.
Har gedicht ging zo:
 
Van kwaak, kwaak kwaak
Naar smak smak smak
Van kraak kraak kraak
Naar klak klak klak
 
Van au au au
Naar boe boe boe
Van wauw wauw wauw
Naar roe koe koe

 
Dit gedicht komt ook echt in een boek te staan.
Van harte gefeliciteerd Sigrid!
 
Verfklus(je)
Wie wil a.s. woensdag in de hal helpen met een paar kasten schilderen?
Het is denk ik 2 uurtjes werk.
Als de kasten gedaan zijn is echt alles weer mooi!
Graag opgeven bij Annette.

 
Namens team, OR en MR:
Sven Schwartau 
Tot volgende week!

 
 

|  OBS De Tichelaar  |  Nijmeegsestraat 1  |  6691 CJ Gendt  |  directie@detichelaar.nl  |