Openbare Jenaplan Basisschool De Tichelaar
Nieuwsbrief

                                                                  week 26 schooljaar 2012-2013
                      
Onze mooie zomervakantie is weer voorbij......
Ik hoop dat iedereen genoten heeft van een heerlijke vakantie thuis of op het vakantieadres. Graag wil ik iedereen, in het bijzonder ook alle kinderen en ouders uit Doornenburg, van harte welkom heten op ons Integraal Kind Centrum de Tichelaar! Deze eerste weken besteden we in de stamgroepen veel aandacht aan het elkaar leren kennen, zodat alle kinderen zich snel thuis zullen voelen. Vandaag ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit nieuwe schooljaar. Zoals u kunt zien is de uitstraling van deze nieuwsbrief anders dan u van ons gewend bent. Deze nieuwsbrief zal om de twee weken verschijnen en zal een verzameling zijn van nieuwtjes uit het onderwijs en de kinderopvang. Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het vormgeven van ons nieuwe IKC de Tichelaar. Het resultaat van al deze inspanningen is dat we nu, samen met onze partner Kinderopvang Zonnekinderen, een volledige voorziening hebben voor kinderen van 0-13 jaar. Hier komen kinderopvang, peuterspeelwerk, Jenaplanonderwijs en buitenschoolse opvang samen en versterken elkaar in het belang van een doorgaande ontwikkeling. Met dit nieuwe ontwerp weten we 30 jaar onderwijservaring en 20 jaar kinderopvang te bundelen en daar zijn we trots op! Deze week heeft u per post een mooie folder ontvangen van de Tichelaar en ook is onze website www.detichelaar.nl volledig vernieuwd. Kijkt u ook op onze nieuwe facebookpagina om op de hoogte te blijven en te zien wat we allemaal doen? Op 19 september vindt, na schooltijd, de officiële opening plaats met vele leuke activiteiten voor alle kinderen. Aansluitend zullen wij voor ouders en genodigden een nadere toelichting geven over de vele voordelen van ons IKC. Binnenkort ontvangt u hiervoor een uitnodiging. Ik wil namens het hele IKC team alle kinderen en ouders ontzettend veel (leer)plezier wensen op ons Integraal Kind Centrum de Tichelaar! We hebben er weer echt zin in samen!
Sven Schwartau, directeur

1 augustus 2013: een feestelijke dag!
Tenminste, wat mij betreft wel! Op die datum werd het Integraal Kindcentrum de Tichelaar in Gendt formeel een feit. In de wetenschap dat er al jaren sprake is van een mooie samenwerking tussen beide organisaties, vraagt u zich wellicht af wat de toegevoegde waarde is van deze intensievere vorm van samenwerking. Zoals het was ging het toch ook prima? Inderdaad, onze BSO de Tichelster was al jaren ondergebracht in de school en wederzijds maakten we gebruik van elkaars ruimte en faciliteiten. Maar wat een school en een BSO gemeenschappelijk hebben zijn vooral de kinderen en een visie op wat kinderen nodig hebben om zich op alle denkbare terreinen te kunnen ontwikkelen. En met kinderen doel ik op de totale leeftijdsgroep van 0 tot 13 jarigen. Door de ‘geboorte’ van ons Integraal Kindcentrum bundelen we onze krachten en bieden we een optimale ontwikkelingsplek voor de kinderen uit Gendt en Doornenburg in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Een plek waar ze kunnen opgroeien, leren, spelen, ontspannen en hun talenten kunnen ontwikkelen.

Het IKC onderscheidt zich van de brede school doordat er vanuit één visie en vanuit één leiding wordt gewerkt. Aan deze aspecten hebben Kinderopvang Zonnekinderen, basisschool de Tichelaar en de respectievelijke oudergeledingen in de afgelopen periode achter de schermen hard gewerkt. Maar we zijn nog niet klaar! In de nu volgende periode gaat dit proces verder gestalte krijgen. Werkgroepen van gemêleerde samenstelling (leerkrachten en pedagogisch medewerkers) gaan zich buigen over de concrete invulling van de samenwerking. In dit proces betrekken we u als ouder/opvoeder natuurlijk heel graag en we zullen u dan ook in de nieuwsbrieven op de hoogte houden van alle ontwikkelingen! De doorgaande ontwikkelingslijn en het bieden van een breed scala aan mogelijkheden staan hierbij uiteraard centraal.

Hierbij spreek ik de hoop en de stellige verwachting uit dat we met het inrichten van dit Integraal Kindcentrum fantastische mogelijkheden hebben gecreëerd voor de kinderen in Gendt en Doornenburg. Ik wens het gehele team van IKC de Tichelaar, maar vooral ook de kinderen en u als ouders veel plezier en succes toe!

Margriet Hofstee,

Manager Locaties Kinderopvang Zonnekinderen

Een nieuwe start…IKC
Graag stel ik me even voor. Mijn naam is Ursula Spanbroek en werk al enige jaren met veel plezier als bovenbouwstamgroepleider met kinderen van groep 7/8.
Vanaf het nieuwe schooljaar gaan de school echt van start als IKC. Daarnaast is de samenvoeging van De Tichelaar en Merlijn een feit. Een nieuwe uitdaging voor de medewerkers van Zonnekinderen en Tichelaar.
Als bovenbouwstamgroepleider vind ik het erg belangrijk dat er een doorgaande lijn in de begeleiding van kinderen is. Doordat ik door de jaren heen in alle bouwen heb mogen werken, kan ik zeggen dat het kennen van de verschillende leeftijden een meerwaarde oplevert voor het begeleiden van de kinderen. Juist daarom vind ik het goed dat de school nu als IKC verder gaat. De doorgaande lijn wordt al vanaf jonge leeftijd gewaarborgd. Hierdoor ontstaan er kansen om kennisverbreding te laten plaatsvinden door medewerkers, van elkaar te laten leren, waardoor de overgangen voor de kinderen zo klein mogelijk kunnen worden gemaakt. Doordat ik (mede door mijn IB opleiding), affiniteit heb met de zorg kant van kinderen, zie ik mogelijkheden voor de intern-begeleidster om de zorg binnen het IKC goed af te stemmen vanaf het jonge kind tot aan het einde van groep 8.
Kortom, een nieuwe start met volop kansen en mogelijkheden voor een doorgaande lijn. Ik kijk er naar uit om samen met alle IKC- medewerkers het onderwijs en opvang vorm te geven.


Kort nieuws en mededelingen

Gym in de middenbouw
De middenbouw gymt dit schooljaar op dinsdagmiddag van 13.00 tot 14.30 uur in de sporthal van sportpark Walburgen. In de sporthal hebben we drie zalen ter beschikking, zodat alle drie de groepen gelijktijdig gymmen. In elke zaal wordt een verschillende activiteit aangeboden, zodat toestellen, technieken en spellen aan bod komen.

Nu we continurooster draaien, gaan de kinderen onder begeleiding van de stamgroepleerkracht naar de sporthal, dus het is wenselijk dat alle kinderen iedere dinsdag een fiets bij zich hebben. Mocht dit voor problemen zorgen, kunt u dit aangeven bij de stamgroepleerkracht.

Om veilig naar de sporthal te kunnen fietsen, zouden we graag per stamgroep een fietsouder willen inschakelen. Dat houdt in dat u om 12.50 uur vanaf de Tichelaar meefietst naar de sporthal.

Om 14.30 uur kunnen kinderen opgehaald worden bij de sporthal of mogen de kinderen zelfstandig naar huis. Als uw kind naar de buitenschoolse opvang gaat of wilt dat uw kind met de stamgroepleerkracht mee terug naar school fietst, kunt u dit aankruisen op het lijstje in de stamgroep, zodat we weten wie er onder verantwoordelijkheid van de leerkracht valt. Op dit lijstje kunt u ook aangeven of u mee wilt fietsen. Voor de gym is het de bedoeling dat kinderen gymkleding, gymschoenen (zonder zwarte zool) en een handdoek meenemen, want er wordt gedoucht na afloop van de gymles.

Ik+jij=wij
Dat is de naam van het project waarmee de middenbouw is gestart. Doelstelling is om iedereen te laten wennen aan de nieuwe groepssamenstelling, waarbij er veel aandacht zal zijn voor sociale vorming. We willen graag dat alle middenbouwkinderen iets meebrengen dat hen gelukkig maakt of iets waaraan ze een speciale herinnering bewaren. Dit kan een foto, voorwerp o.i.d. zijn. We willen dit graag tentoonstellen in het "Museum van gelukkige momenten".

Alternatief schoolreisje
Donderdag 12 september hebben wij ons alternatieve schoolreisje. We blijven dan in de buurt van de school en de kinderen zullen dan in en met de natuur bezig zijn. Er hebben zich al ouders opgegeven om op deze dag mee te helpen. Maar nog meer extra handen zijn natuurlijk van harte welkom. Ook als u maar een halve dag kunt helpen, kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Schroom dus niet en vul uw naam in op de intekenlijst bij de klassen.

Zwemvierdaagse
Dinsdag 20 augustus gaat de Zwem4daagse weer van start! Deze wordt weer gehouden in het zwembad Walburgen in Gendt. Inschrijven kan op dinsdag vanaf 16.30 uur. Elke dag kan er van 17.00 - 19.00 gezwommen worden. 250 meter voor de jeugd < 13 jaar. Vanaf 13 jaar zwem je 500 meter per dag. Ben je een dag verhinderd, geen probleem. Dan haal je dit op een andere dag in. Kosten € 3,00 voor de kinderen onder de 13 en € 4,00 als je ouder bent als 13 jaar.

Continurooster
Vanaf dit schooljaar werken we met het continurooster. Aangezien de kinderen op school lunchen is het van belang om de lunchtas te voorzien van naam. Verder willen we nogmaals benadrukken dat we graag zien dat kinderen een broodtrommel en een drinkbeker/fles bij zich hebben. Dit om de afvalberg zo klein mogelijk te houden. We hebben afgesproken dat we eventuele drinkpakjes en brood dat overgebleven is mee teruggeven in de lunchtrommel van de kinderen. In geval van zuivelproducten hebben we een koelkast te beschikking in het voormalig overblijf keukentje achter het podium.

Sport en Spel
Iedere donderdag zal er pauzesport worden gegeven aan de kinderen door de combinatiefunctionaris van SW Lingewaard (Ignace Hartjes). Hij zal dat samen gaan doen met studenten van het CIOS.

Junior Bosatlassen te koop
We hebben een behoorlijke partij gebruikte bos atlassen te koop. Voor 2 euro per stuk kunt u een exemplaar kopen. Mocht u interesse hebben, dan kunt u dat rechtsreeks met de stamgroepleid(st)er regelen.

Techniek & Wetenschap
Ook dit schooljaar krijgen de techniek en wetenschapslessen weer een vervolg. Ook de kinderen uit de onderbouw stamgroepen krijgen nu T&W lessen van Leo van Loon. Iedere donderdagmiddag zal hij lessen verzorgen in ons techniekatelier in de aula. We starten met een serie lessen voor de onderbouw en later dit jaar volgen dan de midden- en bovenbouwgroepen.

Dramalessen
Vanaf dit schooljaar zal Netty Gebbing dramalessen verzorgen op de woensdagen voor de middenbouwgroepen. Netty was al jaren bekend met het geven van deze lessen op Merlijn. Nu deze locatie gesloten is heeft ze de mogelijkheid met beide handen aangegrepen om deze lessen nu op de Tichelaar te komen geven. Deze lessen zullen na de herfstvakantie van start gaan.

Kermis in Gendt
IKC de Tichelaar presenteert zich op de braderie in Gendt! U vindt onze kraam bij de ingang van het schoolplein. Op het schoolplein is er een spelletjescircuit, waar kinderen lekker kunnen komen spelen. Voor u staat de koffie klaar!

Officiële opening IKC de Tichelaar
Op donderdag 19 september vindt de officiële opening van ons IKC plaats. Binnenkort ontvangt u van ons nadere informatie.

Aanleg natuurlijke avonturentuin bij de kinderopvang
Bij de kinderopvang is een start gemaakt met de aanleg van een natuurlijke avonturentuin. De stoeptegels maken plaats voor gras en ook zand en water zullen niet ontbreken.

Kinderopvang: wist u dat…
De buitenschoolse opvang de gehele dag open is tijdens Gendtse kermis
U nog steeds gebruik kunt maken van de strippenkaart om uw kind een keer gratis mee te laten spelen op de buitenschoolse opvang

 

|  OBS De Tichelaar  |  Nijmeegsestraat 1  |  6691 CJ Gendt  |  directie@detichelaar.nl  |