Uitnodiging

Bouwavond/informatieavond
12 oktober 2015

Beste ouder/verzorger,
U wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op onze bouwavond nieuwe stijl!
Hieronder treft u het programma van deze avond aan. U kunt op de avond zelf een keuze maken uit de onderstaande workshops die de stamgroepleid(st)ers verzorgen.
19.15-19.30 uur: Inloop met koffie en thee in de aula
 
19.30-20.00 uur: Gezamenlijke start in aula met:
 1. korte inleiding door Sven van de avond
 2. korte presentatie door Sven van de doelen dit schooljaar


20.00-21.05 uur: workshops van 30 minuten door stamgroepleid(st)ers. U kunt kiezen uit: 

 1. Kinderopvang en Startblokken (door Joyce en Yvonne)
 2. Buitenschoolse opvang. Wat doen we allemaal? (Linda)
 3. KIJK & ZIEN als observatie instrumenten (door Ursula, Karin en Lucy)
 4. Lijn 3 methode (door Louise, Martine en Chantal)
 5. Jenaplanonderwijs hoe zat dat ook alweer? (door Sven en Daisy)
 6. Het gebruik van tablets van Snappet in ons onderwijs (door Kelly en Marjolein)
 7. Het Leerlab als extra uitdaging (door Susan)
 8. Het ritmisch weekplan hoe werkt dat? (door Michiel, Lianne, Majorie)
Ronde 1: 20.00-20.30 uur
Ronde 2: 20.35-21.05 uur

21.15-21.45 uur: Kennismaking ouders in de stamgroep
 1. Tevens voorstellen stamgroepouder en rol toelichten.

We hopen dat u allemaal aanwezig zal zijn op deze inspirerende avond.
Graag tot dan!
Team IKC de Tichelaar