Wat is een IKC?IKC de Tichelaar : brede (talent) ontwikkeling van ieder kind!

Integraal Kind Centrum (IKC) de Tichelaar is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar vroeg- en voorschoolse educatie, peuterbegeleiding/peuterspeelwerk, kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang samengaan en elkaar versterken in een multifunctioneel gebouw.

Een organisatie waarin (vak)leerkrachten en pedagogisch  medewerkers samenwerken binnen één pedagogische en educatieve doorgaande leerlijn voor kinderen. Dat doen we door het samenvoegen van twee professionele organisaties, te weten
Jenaplan basisschool de Tichelaar en Kinderopvang Zonnekinderen.  Het IKC de Tichelaar gaat voor de brede (talent) ontwikkeling van ieder kind!

Ons uitgangspunt is 1+1=3 voor ieder kind. Deze meerwaarde realiseren we door kennis, expertise, professionaliteit en faciliteiten van ruim 30 jaar onderwijs- en ruim 20 jaar kinderopvangervaring samen te brengen binnen 1 organisatie.
Zie hier een animatiefilmpje van een integraal kindcentrum:
 

https://www.youtube.com/watch?v=HnOYPSaRGdI

Voordelen van IKC de Tichelaar

  • Een betrokken team van professionals
  • Eén gezamenlijke visie, waarbij ieder kind centraal staat
  • Talentontwikkeling van ieder kind door alle leer- en ontwikkelgebieden van het kind te onderzoeken en te ontwikkelen
  • Een doorgaande lijn in de begeleiding en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13
  • Een sluitend aanbod gedurende de dag, aangepast op behoeftes, interesses en talenten