Zorg

Binnen ons IKC staat de zorg voor onze kinderen zeer hoog in het vaandel.

 

Definitie van onze zorg

De uitbreiding en versterking van maatregelen en activiteiten ten behoeve van een zo intensief mogelijke zorg voor kinderen in het bijzonder voor kinderen die specifieke pedagogische en/of didactische zorg behoeven.

U kunt het uitgebreide document Zorg- & ondersteuningsplan 2016- 2020 als PDF document downloaden.

In dit ondersteuningsplan staat beschreven hoe wij, vanuit onze visie op kinderen en onderwijs, onze kinderen volgen en ondersteunen in hun totale ontwikkeling.

Het zorgplan is een richtinggevend document voor de schoolorganisatie in zijn geheel en specifiek voor de stamgroepleiders op De Tichelaar. Daarnaast leggen we hiermee verantwoording af naar ouders en de inspectie van het onderwijs als toezichtkader.We verwachten met het hier bovengelinkt document helder uiteen te zetten hoe onze zorg voor kinderen op onze scholen vormgegeven wordt.