Ouderraad

Naast de IKC-raad bestaat op IKC De Tichelaar een Ouderraad (OR). De OR bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die stamgroepleiders en pedagogisch medewerkers helpen met het invullen en organiseren van diverse vieringen en activiteiten. Er is een directe betrokkenheid met het team, om samen de activiteiten passend bij de schoolthema’s vorm te geven. De vergaderingen van de OR zijn openbaar en staan vermeld in de jaarkalender. De OR komt zes keer per jaar, ’s avonds op school, bij elkaar voor de algemene vergaderingen. Daarnaast wordt er per werkgroep met de teamleden vergaderd over de invulling van de desbetreffende activiteiten.

De OR zorgt ervoor dat het geld dat door de vrijwillige ouderbijdrage binnenkomt zo goed mogelijk verdeeld wordt. Daarnaast initieert de OR verschillende activiteiten met het doel extra financiële ruimte te krijgen, voor de verschillende projecten op school. De OR is altijd op zoek naar hulp, want hoe meer leden, hoe beter de taken verdeeld kunnen worden. Mocht je tijd en zin hebben om mee te komen helpen, stuur dan een mailtje naar ortichelaar@gmail.com