Ouderraad

Naast de IKC-raad bestaat op IKC De Tichelaar een Ouderraad (OR).

Leden van zowel de IKC-raad als de OR worden door de ouders gekozen voor een periode van twee, respectievelijk drie jaar.

De OR bestaat uit een vertegenwoordiging van iedere stamgroep van een zogenaamde stamgroepouder. Daarnaast zijn er een aantal algemene ouderraadleden. De ouderraad heeft onder meer tot taak de ouders enerzijds van kindcentrum te vertegenwoordigen en anderzijds ouders te betrekken bij het onderwijs en kinderopvang en haar specifieke activiteiten. Heel concreet helpt de OR de leerkrachten en pedagogisch medewerkers met het invullen en organiseren van diverse vieringen en activiteiten.

Daarnaast initieert de OR verschillende activiteiten met het doel extra financiële ruimte te krijgen. Uiteraard komt dit geld weer ten goede aan verschillende projecten.

De vergaderingen van OR zijn openbaar. De agenda hangt enkele dagen voor de vergadering op de mededelingenborden.

De leden van de OR voor het schooljaar 2016-2017 zijn:

Judith Veulings (voorzitter en Road runner stamgroepouder), Richard Metz (penningmeester en Pink Panter stamgroepouder), Sandra Rütten (secretariaat), Angelique Rikken, Joyce Hoogakker (Simba stamgroepouder), Linda Schaars (Winnie de Poeh stamgroepouder), Marieke Berends, Martine Kersten (Sylvester stamgroepouder), Menke Witjes (Mickey Mouse stamgroepouder), Monique Berends en Werner Evers (Teigetjes stamgroepouder).