Hier treft u ons protocol Meldcode kindermishandeling aan zoals IKC De Tichelaar deze hanteert.
Iedere school en kinderopvangorganisatie in ons land is verplicht om dit schoolspecifieke protocol uit te voeren. Daarnaast hebben al onze medewerkers specifieke scholing gevolgd om eventuele signalen vroegtijdig te onderkennen.