Groep 7-8

In alle groepen willen we dat de kinderen op de eerste plaats goed in hun vel zitten.
Daarom besteden we veel aandacht aan:


Gesprek

In de bovenbouw begint elke dag met een korte kring. Hier kennen we de volgende kringen:
De kinderen bereiden de leeskring en de werkstukkring zelf voor en presenteren het aan de groep.


Werk

Zelfstandigheid is erg belangrijk in de bovenbouw. We werken hieraan door de nadruk te leggen op eigen verantwoordelijkheid, het zelf plannen van het werk in het blokuur, het leren van toetsen op tijd geleerd hebben en huiswerk op tijd af en inleveren.

Verschillende vakken worden gegeven met behulp van methodes. Veel methodes worden van dag tot dag gevolgd. Sommige methodes worden gebruikt als bronnenboek, met name bij de wereld oriënterende vakken. Ook zetten we soms remediërende methodes in of methodes die stof aanbieden voor kinderen die meer aan kunnen.

De methodes die we gebruiken zijn: Uiteraard worden er ook bronnen aangeboord om verrijking of remediëring te bieden. Als u hier meer over wil weten komt u dan gerust even langs.

We lichten hier een aantal vakken nader toe:


Wereldoriëntatie

Vanaf schooljaar 2016-2017 werken met Alles in 1 om vorm te geven aan wereldorientatie.
 

Technisch lezen

In de bovenbouw wordt er bij allerlei vakken natuurlijk veel gelezen. Ook heeft ieder kind een eigen leesboek uit de bibliotheek. Kinderen die nog niet op niveau zitten krijgen extra leesinstructie. Verder is er iedere week tutorlezen, waarbij bovenbouw kinderen de jongere leerlingen helpen.
 

Computergebruik

Dit wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in alle vakgebieden. Iedere groep heeft eigen computers tot zijn beschikking. Ook zijn er diverse werkplekken in de school waar kinderen op computers kunnen werken. De computers worden bij veel vakken ingezet. We proberen de kinderen goede zoekmethodes aan te leren, we werken met Word en maken Power Pointpresentaties en we gebruiken de computers bij werkstukken. De redactie van de Tichelaarwebsite bestaat uit kinderen.
 

Huiswerk

Zowel in groep 7 als in groep 8 hebben/ krijgen de kinderen huiswerk mee .
 

Expressie

Hierbij horen vakken als tekenen, handvaardigheid, muziek, dans en drama. Ook is er in de bovenbouw een atelier waarin wij het procesgericht werken willen bevorderen. De vakken komen afwisselend aan bod. We werken hier met eigen ideeën en bronnenboeken. De methode die we het meest gebruiken als bron is ‘Moet je doen’.
 

Viering

Ook in de bovenbouw worden de verjaardagen gevierd. Ouders zijn hierbij altijd welkom. Verder zijn er natuurlijk de vieringen die door de hele school gehouden worden.
 

Spel

Elke ochtend spelen de kinderen een kwartier buiten in de ochtendpauze. Eén middag per week gymmen we in sporthal Walburgen. De volgende onderdelen komen aan bod: toestellen, spel en technieken.


Oefeningen

Bij ondersraande linkjes kun je oefeningen vinden gericht op de verschillende Cito onderdelen.
http://www.kids4cito.nl/cito.html
http://www.leestrainer.nl/Taal.htm
http://spelling.tormentil.nl/
http://oefensite.rendierhof.nl/