De pijlers van onze BSO: Natuur & Avontuur, Sport, Cultuur en Multimedia

In de buitenschoolse opvang staan creativiteit en inventiviteit voorop. Bij alle activiteiten die we aanbieden stimuleren we deze aspecten. Veel activiteiten vinden plaats in groepsverband. De kinderen krijgen hierbij volop de gelegenheid om hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen, in hun eigen tempo en op hun eigen wijze.
We bieden een uniek 3 in 1 concept waarbij kinderen kunnen kiezen uit een aanbod op het gebied van natuur & avontuur, sport en cultuur. Multimedia is de aanvullende pijler die de drie andere pijlers met elkaar verbindt. 


 

Natuur en avontuur

Wij willen kinderen de gelegenheid geven te spelen en te ontdekken in de natuur.
Hier hebben zij de ruimte om van alles te beleven, al hun zintuigen te gebruiken en de wereld om hen heen
te ontdekken.

Natuur en avontuur staat voor:
- Lekkere frisse buitenlucht
- Ontdekken en vieze kleren krijgen
- Onderzoeken van de buitenruimte; dieren,     
  bomen, bloemen, het weer
- Bewustwording van de natuur
- Ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel voor de natuur  

Sport

Voor kinderen staat spelen en bewegen in hun vrije tijd centraal. Van nature vinden kinderen het heerlijk om te bewegen. Bewegen is goed voor de gezondheid en de totale ontwikkeling van kinderen. Door veel en gevarieerd te bewegen, leren kinderen veel verschillende bewegingen onder de knie te krijgen. Ze leren samen spelen, plezier te hebben, maar ook teleurstellingen te verwerken. Kinderen die veel (buiten) spelen zijn beter toegerust om gezond en evenwichtig op te groeien. Ze hebben relatief minder kans op ongevallen en herstellen bij ziekte sneller. Ze zijn mentaal sterker. Al met al lopen ze minder gezondheidsrisico’s.

De sport BSO staat voor:  


 

Cultuur

Naast sport- en natuuractiviteiten willen wij ook het cultuurbewustzijn van de kinderen stimuleren door verschillende culturele en kunstzinnige activiteiten aan te bieden. Onder culturele en kunstzinnige vorming verstaan wij alles dat te maken heeft met het op expressieve wijze uiten van ideeën , gevoelens, waarnemingen en ervaringen. Cultuur omvat kunst (muziek, theater, toneel, dans, literatuur) maar gaat ook over tradities en gebruiken, feesten, landen en nationaliteiten, godsdiensten, monumenten, musea enzovoort.

De cultuur BSO staat voor:


Multimedia

Nieuwe media spelen een steeds grotere rol in ons leven en dat van onze kinderen. Kinderopvang  Zonnekinderen wil op een bewuste en verantwoorde manier omgaan met media en het daar inzetten waar het een waardevolle toevoeging en/of ondersteuning is bij ons aanbod.

Het omgaan met digitale middelen en sociale media, oftewel mediawijsheid, is iets dat kinderen zich net als andere vaardigheden eigen moeten maken.  Zonnekinderen wil ze daarbij begeleiden door het aanbieden van passende activiteiten.

Multimedia staat voor: