Dagopvang 0 tot 4 jaar

Kinderdagverblijf de Tichelaar biedt voor kinderen van 0-4 jaar kwalitatieve en betrouwbare opvang in een veilige en huiselijke sfeer. Wij bieden u en uw kind een plaats waar uw kind liefdevol en professioneel opgevangen wordt. Het kinderdagverblijf is gevestigd in een uitdagend ingerichte ruimte binnen de school met aangrenzend een eigen, afgesloten buitenruimte. Er is plaats voor maximaal 16 kinderen. Binnen het gebouw kan gebruik worden gemaakt van uitgebreide faciliteiten, zoals de sportzaal, aula en de school moestuinen en buitenateliers. Hierdoor krijgt uw kind volop de ruimte om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen, want dat is het uitgangspunt van het IKC: de brede talentontwikkeling van ieder kind! Op de locatie wordt gewerkt met het ontwikkelingsgerichte VVE*  - programma Startblokken. Spelactiviteiten en thema’s zijn in Startblokken belangrijk. Jonge kinderen leren door bezig te zijn met onderwerpen uit de echte wereld. Startblokken speelt daarop in door kinderen, door middel van bij de leeftijd passende spelactiviteiten, te betrekken bij onderwerpen uit het leven van alledag. Daarmee weet u als ouder zeker dat uw kind optimaal voorbereid wordt op de overstap naar de basisschool, ook als uw kind uitsluitend gebruik maakt van dagopvang!
*VVE: Voor- en vroegschoolse educatie

 

Een op de ontwikkeling van jonge kinderen gerichte aanpak staat centraal, waarbij voor ieder kind een passend aanbod is.
Baby’s leren via contactspel de ander en hun omgeving kennen. Peuters spelen om te experimenteren, te onderzoeken, te maken en te ervaren wat het is om samen te zijn. Ook onze coaches bezoeken met regelmaat de kinderdagverblijven om ze uitdagende activiteiten aan te bieden op het gebied van natuur, cultuur en sport.

 Opvang binnen IKC de Tichelaar

Binnen IKC de Tichelaar wordt opvang geboden in een verticale groep, waar kinderen van 0-4 jaar bij elkaar zitten. Van jongs af aan leren kinderen rekening met elkaar te houden, elkaar te helpen en van elkaar te leren. De overgang van opvang naar onderwijs verloopt soepel doordat uw kind al gewend is aan de omgeving en spelenderwijs kennismaakt met school.